top of page

Retreat Oct. 2023
"Cave of the heart"

In the experience of the Heart field we gain access to wisdom and insights which are not available through the lower dimensions of the mind.
The Heart energy field offers a space for connecting into a deeper awareness of self, and if done regularly, can open to a greater expansion of self and a dropping in of the soul.
If you want to start living a more soulful life, on which holds greater calm and conscious awareness -
the Cave of the Heart can offer this. A space for both the identification of your truest self as a spiritual presence, whilst also feeling the connection of All There - there is no separation from Spirit when we work with the Heart space.”

Kiezen voor een persoonlijke traject is kiezen voor jezelf. 

En ja, mooie ziel ... dat mag! 

Persoonlijke traject - zwangerschap & geboorte 

Persoonlijk traject - kinderwens 

Persoonlijk traject - mindful mama &The New Mom 

"A retreat to open up for a more heartcentered and soulful life by developing Stillness & Inner Safety
Tricia Rose Stone 

Why do we need Stillness & Inner Safety

Voor vrouwen die vanuit een  full-body yess willen kiezen voor het moederschap. 

Voor vrouwen die merken dat het volgen van de kinderwens niet zo evident blijkt te zijn.

zwangerschap & birth

Program 

Voor vrouwen die vanuit een  full-body yess willen kiezen voor het moederschap. 

Voor vrouwen die merken dat het invullen van die kinderwens minder vlot dan gehoopt. 

Voor vrouwen die zich willen voorbereiden om naast het (nakende) moederschap ook ruimte te geven aan het ware zelf. 

Tijden zijn veranderd en kiezen voor het moederschap is vaak een overwogen & bewuste keuze geworden. We trachten zoveel mogelijk aspecten in rekening te brengen om onze keuze op te baseren. 

Ondanks deze inspanning kunnen we niet alles omvatten om tot die keuze te maken of als deze eenmaal gemaakt is, om deze vorm te geven door zwanger te worden. De redenen zijn velerlei dat we in 'mijlpaal'momenten gestuurd door diepgewordtelde patronen, overtuigingen die onze leefwereld/referentiekader vormen. Heel veel van deze zaken zijn onbewust maar des al niet te min heel sterk bepalend voor de flow die jij zal creëren in je zwangerschap & mama-zijn & niet alleen voor jezelf maar eveneens voor je partner  & omgeving. 

Dit traject is gebaseerd op opbouwen van veerkracht zodat jouw lichaam een schatkist aan energie vormt om jouw kleintje te laten groeien. Ruimte geven aan datgene wat jou in de weg staat om vanuit jouw full potentieel te stappen op de wave van het moederschap. Versterken, verbinden met jezelf zodat je naast mama worden vooral ook trouw blijft of opnieuw wordt aan wie je in essentie bent. 

kinderwens

Your spaceholders 

Voor vrouwen die vanuit een  full-body yess willen kiezen voor het moederschap. 

Voor vrouwen die merken dat het volgen van de kinderwens niet zo evident blijkt te zijn.

MIndful mama - The New Mom

Program 

Voor vrouwen die vanuit een  full-body yess willen kiezen voor het moederschap. 

Voor vrouwen die merken dat het invullen van die kinderwens minder vlot dan gehoopt. 

Voor vrouwen die zich willen voorbereiden om naast het (nakende) moederschap ook ruimte te geven aan het ware zelf. 

Tijden zijn veranderd en kiezen voor het moederschap is vaak een overwogen & bewuste keuze geworden. We trachten zoveel mogelijk aspecten in rekening te brengen om onze keuze op te baseren. 

Ondanks deze inspanning kunnen we niet alles omvatten om tot die keuze te maken of als deze eenmaal gemaakt is, om deze vorm te geven door zwanger te worden. De redenen zijn velerlei dat we in 'mijlpaal'momenten gestuurd door diepgewordtelde patronen, overtuigingen die onze leefwereld/referentiekader vormen. Heel veel van deze zaken zijn onbewust maar des al niet te min heel sterk bepalend voor de flow die jij zal creëren in je zwangerschap & mama-zijn & niet alleen voor jezelf maar eveneens voor je partner  & omgeving. 

Dit traject is gebaseerd op opbouwen van veerkracht zodat jouw lichaam een schatkist aan energie vormt om jouw kleintje te laten groeien. Ruimte geven aan datgene wat jou in de weg staat om vanuit jouw full potentieel te stappen op de wave van het moederschap. Versterken, verbinden met jezelf zodat je naast mama worden vooral ook trouw blijft of opnieuw wordt aan wie je in essentie bent. 

bottom of page