top of page

Acerca de

Trauma healing

"The best way out is through"

Robert Frost 

Trauma bruskeert jouw natuurlijke beweging. 

Het zorgt als het ware dat een deeltje van jou gestopt is met verder te evolueren, te groeien,... net omdat dat deeltje van jou zich heel erg gekwetst, klein, broos voelt. 

Trauma kan ontstaan wanneer er zich een plotse intense situatie stelt en je paniek ervaart. Daarnaast kan trauma eveneens ontstaan door langdurige, chronische blootstelling aan bepaalde prikkels, uitdagingen. Dit maakt dat trauma vaak niet of mis gedetecteerd wordt & vooral heel erg onbewust sluimert. 

'Last hebben van trauma' is niet altijd noodzakelijk. Pas als we hinder ondervinden, omdat bepaalde patronen, situaties, conflicten,... zich blijven herhalen zoeken we hulp. De eerste 'verdachte' is trauma. ​

Een traumatische ervaring of traumatische stress hoeft geen label for life te zijn. 

Met de gepaste ondersteuning bij trauma kan men het trauma helen en opnieuw ruimte geven aan je werkelijke potentieel. Veelal is het een beweging van trauma releasen zodat je de traumatische ervaring niet langer vasthoudt in je lichaam maar een weg vindt om getransformeerd of losgelaten te worden. 

Geboortetrauma 

Begeleiding bij een eerder of recente traumatische ervaring rond de geboorte en/of bevalling. 

We ondersteunen in eerste instantie de mama bv. te voorbereiding van een volgende zwangerschap of afsluiten van de kraamtijd. We (her)installeren op die manier de hechting tussen mama, baby & het gezin. 

Ontwikkelingstrauma 

Door chronische blootstelling aan overprikkelende energie of ervaring, leert jouw lichaam vanuit survivalmodus in het leven te staan. Deze begeleiding helpt je om te bewegen door het trauma heen en heeft een helend effect bij perfectionisme, controle, piekeren, minderwaardigheidsgevoel, burn-out,...

Trauma over de generaties heen 

Familietradities worden verder gezet veelal bewust maar eveneens onbewust. Deze verborgen dynamieken creëren een basis voor moeilijkere thema's bij fertiliteit, zwangerschap, bevalling, geboorte, kraamtijd & ouderschap. Via het systemisch gedachtengoed zorgen we voor verandering.

Trauma-healing massage

Anders dan wat we vaak denken is trauma niet iets van ons hoofd maar wordt de ervaring net opgeslagen in ons lichaamsgeheugen. Vanuit diverse & veilige massage-ondersteuning wordt jouw lichaam uitgenodigd om trauma te releasen & te helen. 

Angst voor bevalling

Een aankomende bevalling kan je als ouder bijzonder kwetsbaar doen voelen. Vaak onderschatten we de impact van de manier waarop wij op de wereld kwamen. Het kan zowel de mama als de papa triggeren en uitnodigen om aan de slag te gaan met traumatische stress-ervaringen van de eigen geboorte. 

bottom of page