top of page

Een geboorteplan - is dit de weg naar een trauma-vrije bevalling?

Een geboorte & de voorafgaande arbeid verloopt niet volgens een plan. Een geboorteplan kan je wel die ruimte geven om tijdens je bevalling in overgave te gaan & een diepe verbinding te voelen met je lichaam. Dit kan net heel erg traumaproof zijn.


Wanneer ik zwangere mama's ontmoet hoor ik vaak hoe 'horror'-bevallingsverhalen, via (recent) bevallen vriendinnen of ouders haar bereiken. Een bevalling & trauma-ervaring lijken bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn... en zo heel regelmatig wordt dat beeld ook gevoed door wat de maatschappij deelt rond bevallen en geboorte, als je het mij vraagt.

Het voelt voor mij dan ook heel logisch dat er een aantal mama's zijn die met angst hun bevalling tegemoet gaan. Misschien had je als mama gewoonweg al een eerdere zwangerschap- of bevallingservaring die traumatisch voelde & ook dan zijn die angsten heel erg te begrijpen.


Of een situatie ervaren wordt als traumatische of niet wordt niet bepaald door ons hoofd, het is wel ons lichaam die een situatie al dan niet als traumatische opslaat.

Velen onder ons zijn geneigd om plannetjes te maken vanuit 'angst'. Net om die 'beangstigende' situatie te gaan vermijden of dit althans te proberen. Het plan vormt dan een soort externe veiligheid die jou houvast biedt in een bepaalde situatie, het is een mentale houvast die vooral rust geeft aan je hoofd.

Misschien klinkt het contradictorisch maar een geboorteplan kan zorgen voor overgave. Ik deel graag even hoe ik hier naar kijk...


Tijdens een bevalling word je bijgestaan door meerdere zorgverleners, laat ons stellen een team van zorgverleners. Vergelijk het als werken in een team, als de richting voor iedereen duidelijk is dan kan het principe "samen sterk", zeker werken. Een geboorteplan kan jouw geboorte-team informeren van de richting, visie & waarden die jij voorop stelt gedurende jouw bevalling. Daardoor hoef je tijdens je bevalling niet voortdurende mentaal beschikbaar te zijn & krijg je ruimte om meer te zakken in je lijf & te verbinden met dat lijf. Overgave is tenslotte iets wat het lichaam begrijpt eerder dan ons hoofd.
Wat maakt dat verbinden met je lijf zo een ontzettende meerwaarde kan zijn om trauma te voorkomen?


Ik zou uren kunnen vertellen wat maakt dat het zo bijzonder is geboorte te kunnen geven vanuit dat lichaam in plaats van uit je hoofd. We hebben de neiging controle te houden om trauma te voorkomen. Dit 'vasthouden' maakt dat onze ratio baas is en eerder bijdraagt tot het voordoen of herhalen van een traumatische gebeurtenis.


Trauma gaat over een manifeste ervaring van onveiligheid voor het lichaam, dit is iets heel persoonlijk & eerder subjectief. In ideale wereld waar ons hoofd en lichaam perfect op elkaar afgestemd zijn & werken als een geoliede machine, zou ons hoofd mogelijkheden tot trauma kunnen inschatten. Echter maakt de huidige maatschappij, omgeving, jouw persoonlijke (eerdere) ervaringen dit niet evident.

Voeling hebben met je lichaam functioneert als een soort persoonlijke security guide die jou aangeeft wanneer het spannend wordt, wanneer paniek dreigt, wanneer er over de grenzen van jouw lichaam wordt gegaan. Een volgende stap is natuurlijk om die grenzen aan te geven, wat dan weer vaak een rationele respons vraagt. Toch kan je lichaam vaak ook zelf adequaat reageren om grenzen aan te geven & kan bijvoorbeeld ook een doula perfect getraind zijn om deze reacties op te merken en in te grijpen waar nodig.


Een ander aspect is dat 'geboorte geven aan een baby' een beweging is van loslaten. De energie van controle is eerder één van vasthouden & gecrispeerd zijn. Door vooraf jouw team te kunnen afstemmen rond jouw geboorteplan wordt het mogelijk om meer in die zijnstoestand van loslaten te komen and 'let things happen'.


Als kritische lezer kan je stellen dat een geboorteplan & controle zich op dezelfde lijn bevinden. Misschien benoemen we het om die reden een 'overzicht van jouw geboortewensen' i.p.v. een plan. De pure intentie is om controle los te kunnen laten eerder dan het plan te gebruiken als 'absoluut', want dit zou enkel de bevallingflow bemoeilijken.


Fonkelt het om meer te weten te komen over het opstellen van je geboortewensen, hunker je ernaar om heel bewust je (volgende) bevallingservaring tegemoet te gaan, had je eerder een traumatische bevallingservaring, wissel je graag uit wat een doula voor jou betekenen kan? Stuur me graag een mailtje hello@wondermamas.be

#bewustbevallen #gezondbevallen #geboortewensen #geboorteplan #doula #geboortetrauma


48 weergaven0 opmerkingen
bottom of page